Spacer po Śródmieściu (na zachód od Marszałkowskiej)

Spacer odbył się 2 września 2018 r.

Zdjęcia: Anita Katarzyna Wiśniewska