Spacer po Starych Powązkach (część pierwsza)

Spacer odbył się 10 listopada 2018 r.

Zdjęcia: Jadwiga Siwińska-Pacak