Dookoła Pałacu Kultury i Nauki

Spacer odbył się 8 sierpnia 2020 r.

Zdjęcia: Anita Katarzyna Wiśniewska