Spacer Literacki po Żoliborzu

Spacer odbył się 6 października 2019 r.

Zdjęcia: Jadwiga Siwińska-Pacak